Krachtig

Wat is dat bang voor onze eigen krachten?

Kracht en groot is pas mogelijk als zwak en klein ook mag!

Als we niet zwak en klein mogen zijn, gaan we al onze energie steken in het verbergen ervan.
Dat is heel hard werken, met welk doel?

In het licht gaan staan, krachtig zijn betekend dat we het donker niet hoeven te bevechten .

Dat is pas echt krachtig