HELEND werken met PAARDEN

Oordeelloos en liefdevol naar jezelf (en anderen) leren kijken

Algemene Informatie

Met paarden werken geeft heel veel mogelijkheden. Het is een andere kijk waarin ruimte komt voor het verkennen van patronen. Het leren herkennen van je eigen patroon (die vaak onbewust is) geeft ruimte om tot een keuze moment te komen. “ vandaag doe ik het anders, niet omdat het moet, maar omdat ik het wil”

Waarom met Paarden

Paarden zijn kuddedieren en kennen de (rang)orde die voor hen zo van levensbelang is. Op het moment dat hun ordening verstoord is, wordt deze onmiddellijk hersteld. Wanneer paarden met ons mensen zijn voelen zij haarfijn aan waar in ons systeem de ordening niet klopt of waarvoor wij ons patroon hebben ontwikkeld. Zij brengen aan het licht wat gezien en herkend mag worden.

Voor wie

Met paarden dichter bij jezelf komen, dat is hun vermogen en dat kan jij ontvangen. Dit kan dus voor iedereen een waardvolle ervaring zijn. Het bijzondere aan het kontact met paarden is dat het je letterlijk van het denken naar het voelen brengt. Voelen van alles wat het lichaam al weet en ons wil vertellen maar wat we steeds wegschuiven met ons hoofd omdat we daar op zoek zijn naar de oplossing of het antwoord.

Dient het ons nog:

Welke verleidingen houden je in de ban.. Hoe moeilijk is het om verleidingen te weerstaan. Maar op het moment dat we inzicht krijgen, en we kunnen zien waarin de verleidingen ons dienen en we ons serieus de vraag stellen of dat dat NU nog nodig is, kunnen we zien hoe ze ons in de ban houden. Bij het herkennen “ hoe we het doen” kunnen we er voor kiezen uit de verleiding te stappen. Dan pas gaan we echt zien, welke patronen we ons eigen gemaakt hebben en hoe we verstrikt zijn geraakt. Het ontrafelen is een klus maar ook een hele dankbare want daarmee kunnen we heel eervol afscheid nemen van dat wat ons niet meer dient. Dat is pas echt loslaten: weten waar het ons gediend heeft en hoe we het nu niet meer nodig hebben.

Als we eervol omgaan met ons verleden dan pas kan er ruimte komen voor verandering. Alles heeft een doel en een les in zich. Hoe moeilijk de les ook is, durf te kijken waar het jouw in de greep hield van iets groters. Dan kan je vrede ervaren ook als er sprake is van hele moeilijke ervaringen in je leven.

Interesse: