Ancestral healing methods/ Soul-retrieval / Regressie                              Liefde voor onze voorouders

Ancestral Healing Methods / Past life regression / Soul-retrieval

Wat is Soul-retrieval?

Er zijn situaties die er voor zorgen dat niets lijkt te werken: “Ik heb alles al geprobeerd” is een veel gehoorde zin. Dat zou kunnen betekenen dat er iets onderliggend zichtbaar wil worden. Dit zijn vaak diepe trauma’s waar we veel liever voor weg willen blijven dan er mee verbinden en onderzoeken. Een ervaring die niet direct voor de hand liggend is. Dit kunnen verdrongen ervaringen zijn vanuit onze jeugd, babytijd, geboorte of de conceptie-zwangerschapsperiode.

Klachten kunnen b.v. ontstaan als een trauma onverwerkt achter blijft in een staat van bevriezing.  Toch is er een onbewust geheugen wat daar aan wil herinneren. Dat wat onverwerkt in ons opgeslagen ligt lijkt nog actief waardoor er in het nu, bewuste klachten ontstaan. Deze klachten worden dan niet direct herleid naar de ervaring van toen, die is immers onbewust. Een trauma kan een ervaring in dit leven zijn zoals hierboven genoemd maar bij Soul retrieval wordt er ook uitgegaan van het principe dat we meerdere levens doormaken (reïncarnaties). Bij reïncarnatie i.r.t. soul-retrieval kan het zijn dat ziels-delen nog actief aandacht vragen.  Een oud trauma dat naar een ervaring of leven verwijst wat eens niet heel fijn geëindigd is. Dat betekend dat er trauma’s nog actief kunnen zijn over de grens van dit leven of vanuit de fase tussen levens in.

Deze pijnlijke ervaringen willen verwerkt worden. Als ze onbewust blijven en ziekte en of klachten veroorzaken komt er toch een soort van kracht in ons vrij die bereid is te gaan onderzoeken voorbij de grenzen van dat wat voor de hand ligt.

Voorouders

Als we dieper gaan onderzoeken naar patronen en overtuigingen dan komen we vaak bij een stukje geschiedenis. Kennis van onze voorouders (ancestors) kan heel belangrijk blijken. Soms zijn er vanuit onze voorouders ervaringen die verborgen blijven, waar niet over gesproken is, die geheimen dragen of waar diepe pijn en trauma ligt. Deze diepe wonden willen herkend en erkend worden. Anders zal de geschiedenis zich herhalen. Zo ontstaan er patronen die we herkennen waar we vreemd genoeg niet “los” van komen. 

Voorbeeld waar we niet van “los” lijken te komen :

“het lijkt wel alsof er aan me getrokken wordt”
“ik vergeet mezelf altijd”
“ik heb altijd een een schuldgevoel”
“ik kan ineens een paniek aanval krijgen”
Eetstoornissen,
Burnout
Depressie
Faalangst
Permanente onrust
Slecht slapen
Piekeren
En een lijst van oneindige fysieke lichaamlijke klachten.

Voorbeeld diepe overtuigingen die je hebt ingebouwd:

“Ik kan nooit op tijd komen”
“Als ik iets voor mezelf doe word ik gestraft”
“Van mij kan niet gehouden worden”
“ik verdien geen liefde”
“Ik kan het toch niet”

etc.

En zo zijn er oneindig veel overtuigingen die actief maar onbewust ingezet zijn om te beschermen waar we ooit een vreselijke ervaring hebben opgedaan. Alleen blijkt die bescherming ons juist ook heel erg tegen te werken in het nu.

Hoe werkt dit:

We gaan via een vorm van afstemming gericht onderzoeken. Dit is een natuurlijke afstemming (dit is geen hypnose) De vragen die ik als therapeut stel verbinden je gerichter met dat wat zich aandient. Er ontstaat een gerichte focus waarbij de omgevingsinvloeden langzaam vervagen. Door vragen die ik je stel als therapeut, kan je heel geleidijk verbinden met dat wat in de diepte ligt en wacht op herkenning van jezelf of van een van je voorouders zodat via herbeleving de verwerking van wat niet afgemaakt was, alsnog kan plaats vinden.

Sessie

De tijd van een sessie :  2 uur
Kosten van een sessie: 140 euro ex BTW

Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding van de zorg verzekeraar.

Maarten Oversier

Ik ben opgeleid door Maarten Oversier via zijn methode over voorouderlijk werk.  Mocht je meer over hem willen weten : www.maartenoversier.com