SYSTEMISCH WERKEN MET PAARDEN

Algemene Informatie

Met paarden werken geeft heel veel mogelijkheden. Het is een andere kijk waarin ruimte komt voor het verkennen van patronen. Het leren herkennen van je eigen patroon (die vaak onbewust is) geeft ruimte om tot een keuze moment te komen. “ vandaag doe ik het anders, niet omdat het moet, maar omdat ik het wil”

Waarom met Paarden

Paarden zijn kuddedieren en kennen de (rang)orde die voor hen zo van levensbelang is. Op het moment dat hun ordening verstoord is, wordt deze onmiddellijk hersteld. Wanneer paarden met ons mensen zijn voelen zij haarfijn aan waar in ons systeem de ordening niet klopt of waarvoor wij ons patroon hebben ontwikkeld. Zij brengen aan het licht wat gezien en herkend mag worden.

Wat is een systeem opstelling

In een systeemopstelling onderzoek je jouw thema (of vraag) vanuit een systemisch perspectief. Mensen, maar ook dieren, leven in systemen. Zo vormt een familie een systeem, dat begint bij het eigen gezin (van herkomst), maar kan oneindig groot zijn als je naar alle voorouders kijkt. Een organisatie vormt ook een systeem net als de teams waar de organisatie uit bestaat.

Het systeem heeft invloed op hoe jij je leven leidt (of hoe je functioneert), je bent er immers onderdeel van. Soms is de ordening in het systeem verstoord en dat kan leiden tot blokkades en patronen in jouw leven. Je bent dan eigenlijk niet helemaal vrij om je eigen leven (ten volle) te leiden.

In een opstelling gaan we  kijken naar de dynamiek die verstoringen (verstrikkingen) kunnen geven waarvan we ons niet altijd bewust zijn. Dit doen we door representanten in te zetten voor personen of elementen uit jouw systeem. Door de bewegingen van de representanten, die ze voelen en weergeven, te volgen ontvouwt zich de situatie zoals die is.

Voor wie

Een opstelling met paarden is een unieke ervaring met een krachtige werking voor iedereen die de behoefte heeft om naar de essentie van zijn/haar eigen wezen en systeem te kijken. Je moet het niet willen begrijpen, maar ervaren. Deze dag brengt je letterlijk van je hoofd naar je lijf en wordt door velen ervaren als een doorbraak moment.

Om te weten:

Welke verleidingen houden je in de ban.. Hoe moeilijk is het om verleidingen te weerstaan. Maar op het moment dat we inzicht krijgen waarin ze ons dienen en we ons serieus de vraag stellen of dat dat NU nog nodig is, kunnen we zien hoe ze ons in de ban houden. Bij het herkennen “ hoe we het doen” kunnen we er voor kiezen uit de verleiding te stappen. Dan pas gaan we echt zien, welke patronen we ons eigen gemaakt hebben en hoe we verstrikt zijn geraakt. Het ontrafelen is een klus maar ook een hele dankbare want daarmee kunnen we heel eervol afscheid nemen van dat wat ons niet meer dient. Dat is pas echt loslaten: weten waar het ons gediend heeft en hoe we het nu niet meer nodig hebben. Als we eervol omgaan met ons verleden dan pas kan er ruimte komen voor verandering. Alles heeft een doel en een les in zich. Hoe moeilijk de les ook is, durf te kijken waar het jouw in de greep hield van iets groters. Dan kan je vrede ervaren ook als er sprake is van hele moeilijke ervaringen in je leven.

Kosten

Inbrengen van een vraag: € 150,- (incl. btw)Deelname als representant: € 40,- (incl. btw)

Voor koffie/thee en een gezonde lunch wordt gezorgd. Afhankelijk van het aantal deelnemers varieert de duur van een halve tot een hele dag. Je kunt als vraag inbrenger ook worden ingezet als representant in opstellingen van anderen.

Interesse

Als je interesse hebt in deelname neem dan gerust contact met mij op voor meer informatie en de geplande data voor opstellingen