Mesologie

Mesologie (in 2023 plan ik geen consulten mesologie in)

Mesologie is een vorm van geneeskunde die de reguliere medische kennis (anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie) en de complementaire geneeswijzen zoals  hieronder vermeld, integreert. Het is gericht op de individuele benadering van de mens en zijn zelfgenezend vermogen

Meso-logie

Meso staat voor midden en heeft te maken met het Mesoderm. Het mesoderm wordt gevormd door het bindweefsel, beenderen, bloedvaten & het interstitium (de ruimte tussen de cellen) dit bestaat uit ongeveer 60% van het lichaam. Het mesoderm is gericht op het inwendig evenwicht van de mens en dient als “communicatienetwerk”

Logie staat voor Kennis/ weten

Homeostase

Wanneer wij als mens in zijn geheel in evenwicht zijn, is onze reactie goed en voelen wij ons gezond. Klachten ontstaan als het menselijke evenwicht (homeostase) verstoord raakt en men niet meer in staat is dit op de juiste wijze op te vangen. De homeostase kan nadelig verstoord raken door bijv. langdurige stress, onbewuste emotionele invloeden, onbewust verkeerde voeding, medicijn-gebruik (bv. antibiotica) weersinvloeden, etc.

Mesologisch onderzoek

Het onderzoek bevat: Tong / pols diagnose, Visceraal onderzoek ( buikonderzoek) en EFD meting van lichaamsfuncties. De combinatie van onderstaande geneeswijzen zorgt voor een helder inzicht in het totale lichamelijke functioneren en een gerichte diagnose. Mesologie zoekt naar de oorzaken van de klacht en bestrijdt hierdoor ook de symptomen.

Visceraal onderzoek

Het viscerale onderzoek bestaat uit een lichamelijk onderzoek waarbij ook de buik onderzocht wordt.

Ayurveda

Een gezondheidsleer uit India. Feitelijk gaat het in de Ayurveda niet om het bestrijden van ziekte, maar om het stimuleren van de gezondheid. In de Ayurveda kijkt men met behulp van uiterlijke kenmerken, de algemene gemoedstoestand en de pols- en tongdiagnose naar de uit evenwicht geraakte energie. Men stimuleert de gezondheid en het natuurlijke evenwicht zo veel mogelijk met behulp van kruiden en eventueel voedingsadviezen.

TCM

Traditionele Chinese Geneeskunde. Het bestaat uit vijf onderdelen: acupunctuur, kruidengeneeskunde, bewegingskunst, ademhaling- en concentratieoefeningen. De filosofie van Yin & Yang gaat uit van twee tegengestelde krachten die elkaar op een evenwichtige en regelmatige wijze moeten afwisselen en aanvullen. Dat gebeurt samen met Qi, een levenskracht die het lichaam voedt en verdedigt.

Orthomoleculair

Voedingsleer met adviezen over voeding, beweging, vitaminen, mineralen, spoorelementen, visolie en probiotica. De doseringen zijn hoger dan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH), om zo een optimale voedingstoestand te behalen en ziekten nu en in de toekomst te voorkomen

Homeopathie

Een medisch systeem dat het algemeen welbevinden wil bevorderen door de eigen geneeskracht van het lichaam te versterken. Homeopathie gaat er vanuit dat ‘dat wat de ziekte kan veroorzaken, het ook kan genezen’. In de Mesologie wordt er met name gewerkt met lage potenties, gericht op het fysieke niveau van de individu

EFD

Electro Fysiologische Diagnostiek. Dit maakt gebruik van de elektrische eigenschap van de huid. Het meet het verschil in elektrische weerstand op 80 tot 100 punten van de handen en voeten. Het is een aanvulling op de reguliere geneeskunde, TCM en Ayurveda. EFD kan ook ingezet worden om te zien of de gekozen therapie passend is. De reactie op homeopathische middelen, kruiden, vitaminen, voedingssupplementen en voeding wordt meteen zichtbaar.

Afspraak maken

Na het maken van een afspraak via mail of telefoon, kan je de vragenlijst invullen, ga hiervoor naar intakeformulieren. Hierin wordt gevraagd naar je klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, etc. Deze stuur je vóór het geplande consult terug naar mij.

Het consult

Het consult zal ongeveer 1,5 uur duren, het vragenformulier zal bij het eerste consult met je worden doorgenomen.

Behandelplan

Alle gegevens uit het onderzoek worden verzameld en hieruit zal een therapieplan volgen, gebaseerd op voeding, supplementen, kruiden en of homeopathie.

Herhalingsconsult

Na ongeveer 6 weken volgt er een herhalingsconsult, dan wordt er gekeken naar de effecten van het behandelplan en dan zullen er zo nodig aanpassingen gedaan worden. Men moet rekening houden met een gemiddelde van ongeveer 3 consulten.

Kosten van een consult

€ 95,00 volwassenen, €80.00 kinderen (tot 12 jaar) per consult.

Mocht je 48 uur voor de geplande afspraak verhinderd zijn dan ben ik genoodzaakt om de kosten van het consult in rekening te brengen.

Mesologie consulten komen in aanmerking voor vergoeding, zie de lijst van 2019 bij de vergoedingen.