“Erkenning aan je voor-ouders” in samenwerking met Petra Veenstra

Vrouwen cirkel / mannen cirkel.                                       

De zoektocht van de vrouw en de man naar heelheid, langs de erkenning van haar vrouwlijke en zijn mannelijke voorouders.

Als ik mijn innerlijke vrouw toelaat, kan mijn dans met het mannelijke beginnen.

De weg naar het aannemen van de schaal van vrouwelijkheid:

ZICHTBAAR MAKEN VAN JE VOOROUDERS

Hier kijk je naar een lijn van vrouwen, zij vertegenwoordigt de lijn van generaties.  Generaties die allemaal achter elkaar staan, te beginnen met dochter die voor haar moeder staat, en die staat vervolgens weer als dochter voor haar moeder, en zo gaat het langs 5 generaties! Je voorouders. Ze zijn je allemaal voorgegaan, wat mooi als jij ze erkenning kan geven.

De voorste dochter op deze foto heeft aan het licht gebracht dat er pijn gedragen werd die elders in de rij plaats vond. Door het zien zoals het was, van moeder, Oma, overgroot moeder, over overgrootmoeder, die hierdoor allemaal ruimte hebben gekregen om plek in te nemen en hierdoor instaat zijn om hun eigen pijn te dragen.

De weg naar het aannemen van de schaal der vrouwelijkheid was de weg die pijn toelaat.

De voorste dochter, heeft via de oranje schaal haar vrouwelijkheid van haar moeder aanvaard en aangenomen.  Door deze plek te aanvaarden kan ze thuis komen in zichzelf. Ze heeft besloten de rugzak af te doen. Deze rugzak die pijn draagt van oud leed, geheimen, verzwijgingen, verbanningen, vrouwelijke onderdrukking, misbruik. Vele vormen van leed zijn herkend en erkend, hierdoor kan de pijn die al vele generaties door dochters gedragen werd weer terug naar de oorsprong. En zo kan de hele lijn geheeld worden en kunnen en willen alle voorgaande generaties ook weer hun eigen plek innemen…Met behulp van de paarden kon dit onbewuste leed zijn weg naar de oppervlakte vinden. Deze vrouwen zeggen allemaal ja voor de aanvaarding van hun plek. 

Thuis komen betekend dat je ja zegt tegen alles wat er was en wat er niet was, dat je ja zegt tegen dat wat jou, in deze lijn, is voor gegaan en waar jij onderdeel van bent. Ja tegen alle vrouwen die er voor gezorgd hebben dat jij er nu ook bent. En vooral JA tegen je moeder zoals ze is met alles wat ze wel en niet meebrengt in jouw leven. De keuze om deze plek in te nemen is altijd vrijwillig, maar het is jouw unieke plek, alleen op deze plek heel je het vrouwelijke in jezelf zodat de liefde in deze lijn weer kan stromen.
Het zwarte mannelijke paard verbind zich met de schaal nu deze dochter de moed had om op haar plek te gaan staan en haar vrouwelijkheid aanvaard heeft. Het mannelijke paard laat zien dat als de vrouw met haar vrouwelijkheid plek inneemt, de innerlijke man dan in zijn pure hoedanigheid kan aansluiten. Die is niet verbonden met ego, macht, onderdrukking, misbruik, maar met kracht die verbind met passie, en manifestatie. Nu kan het vrouwelijke, waar creativiteit ontspringt, de innerlijke mannelijke kracht gebruiken om het naar buiten brengen van dat wat zich in de binnenwereld aan creatie toont.

Vrouwen cirkel, samen, met elkaar, verbinding, vertrouwen, veiligheid, vrijheid en liefde

Voorouders zien; Vrouwencirkel

Deze dag gaat over het aannemen van je vrouwelijkheid die je van je moeder krijgt. Alleen via deze lijn kan jij als vrouw verbinden met die ware vrouwelijke kracht.

Als de transformatie van de vrouw werkelijk optreedt is dit niet het resultaat van een zoektocht van buitenaf maar van inspanning,  groei en ontdekken van binnenuit gedurende een lange periode.

Een lange periode die je de weg laat zien naar verbinding met het diepere zijn, dat gaat langs een periode van niet doen en het verduren van ongemak als gevolg hiervan. 

Wij vrouwen mogen allemaal het verstoten vrouwelijke terug nemen/vinden, zodat we onze volle vrouwelijke macht gaan herkennen in het LEVEN!

Als een vrouw wrok blijft koesteren jegens haar moeder door het niet krijgen van dat wat ze zo hard nodig heeft, blijft deze vrouw gebonden aan haar moeder en is daarmee, als eeuwig verwachtende dochter, een gebonden vrouw.

Door je positie als vrouw in jouw eigen vrouwenlijn in te nemen, en de ware vrouwelijkheid van je moeder aan te nemen, kan je loskomen van wrok, gemis, pijn, verdriet, gevecht, zorg, het onuitgesprokene, het geheim, etc. dan kan je je echte plek als vrouw innemen.

Dit is de opening naar die leegte die niet gevuld kan worden. Hij wil gevoeld worden en hij wil aangenomen worden zoals het is. Zolang we dragen voor de ander ( bewust of onbewust) kunnen wij zelf en de ander niet helen. Alleen eigen pijn kan gedragen en geheeld worden. Het blijft altijd een keuze.


Kosten

Per dag : 150.00 euro
koffie, thee, een soep bij de lunch inbegrepen
Het betreft meestal een dag van 10.00 tot 16.00 uur.
Deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding via de zorgverzekeraar.

Persoonlijke sessie

Een sessie met Petra en mij samen; 200  euro 

Petra Veenstra

Bewust met Paarden
Link www.bewustmetpaarden.nl
Mobiel: 06-23205636 of via WhatsApp