REIKI en REIKITALK         Blokkades weer laten stromen

Reiki

Universele energie. Dr Mikao Usui is de grondlegger van het Reiki Systeem.
Een reiki behandeling draagt de intentie  om blokkades op te sporen en die weer te verbinden met de stroom van oneindige energie.

The Five Spritiual Principles of Reiki:

Just for today, I will let go of anger
Just for today, I will let go of worry
Today, I will count my many blessings
Today, I will do my work honestly
Today, I will be kind to every living creature.

Reikitalk

Pure magie voor jezelf en anderen

“Reiki” = Universele Energie
“Talk” = Communiceren, dus om verkort te zeggen:

ReikiTalk, het leren communiceren met de Universele Energie ….

Een verhelderend eenvoudige methode om via spierreflexen een brug te slaan tussen lichaam en geest en zo een duidelijk beeld te krijgen waar de natuurlijke stroom van energie stagneert. Door hiermee op een natuurlijke manier contact te maken kan er weer balans ontstaan. Contact maken tussen lichaam en geest heeft op deze manier een helende werking.

Kosten:

Reiki/Reikitalk : 95 euro een uur inclusief BTW

Deze behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding bij de zorgverzekering